Otevřít menu

Vzdálená podpora – servisní oddělení

Vzhledem k aktuální situaci a bezpečnostním opatřením Vám nabízíme provedení servisního zásahu vzdáleně. To znamená buď po telefonu nebo pomocí aplikace vzdálená podpory.

Servis je zpoplatněn ve stejné výši jako servis na místě u zákazníka, v případě použití aplikace vzdálené podpory tato je zpoplatněna částkou 780,- Kč bez DPH.


V případě požadavku na servis pošlete prosím e-mailem objednávku na servis1@ikvbrno.cz , z naší strany obdržíte potvrzení, v případě Vašeho požadavku cenovou nabídku, a následně se s Vámi spojí servisní technik a obdržíte podrobnosti.

Po servisním zásahu bude servisním technikem vypracován montážní list, jehož kopie bude součástí faktury.

V krajním případě jsou naši servisní technici schopni zajistit servis osobně. Vzhledem k dané situaci, ale preferujeme způsob servisního zásahu – vzdálenou podporu.

Návod na instalaci aplikace - zařízení Android

Návod na instalaci aplikace - zařízení Apple