Otevřít menu

Komorové vakuové zařízení pro odmaštění firmy Hösel typ SOLVACS HYBRID

  • Pro velice přísné požadavky na čistotu týkající se jak pevných částic tak povrchového napětí
  • Pro mytí těžko odstranitelného znečištění např. lapovací pasty
  • Pro snížení rizika koroze při použití alkalických chemikálií při mytí

Aplikace